Chân Thành Cảm Tạ

 

Gia đ́nh Thái Dương 530 thành thật cám ơn tất cả các Niên Trưởng và anh chị em trong Hội Ái Hữu Không Quân Bắc Cali cũng như các chiến hữu thuộc Phi Đoàn 229. Đặc biệt cám ơn các Thái Dương Nguyễn Tài Cơ và Nguyễn Thanh Sơn đă tận t́nh lo lắng và chu đáo trong việc tổ chức lễ an táng cho Cố Thái Dương Đại Úy Trần Văn Toàn. Chúng tôi rất cảm kích và hănh diện có những đồng đội và chiến hữu như các anh.

 

Gia đ́nh Thái Dương 530