Một Ci Xa Xăm Rất Ngậm Ngi

 

       Vượt đại dương mun trng sng nước

Theo gi bay ngang dọc địa cầu

Nhớ Chu Pao đỉnh đồi gi h

Hồn về Tn Cảnh hay về đẩu

       Bay về đu những hồn Tử Sĩ

Tấm lng Thục Đế khc ni sng

Những kẻ sinh ra thời mu lửa

Đời đ cưu mang chữ tang bồng

       Kontum bốc hơi mi tử biệt

Mu đỏ ngầu trn dng Dapla

Xc ta - xc địch bn sng lạch

Kinh Kha một đi chẳng trở về

       Khng về l hết đời ngang dọc

Ho kh bừng ln hồng sử ca

Khăn tang quấn trắng trời đ thị

Tang tc lng ai giữa quan h!

       Tang tc lng ta nơi chiến địa

Lẽ no hảo hớn bỏ ta đi?

Chiến tranh! Ừ nhỉ - V tnh qu

Để lại nhn gian những nỗi buồn

       Về đy sống ngy tn thng lụn

Cầm ly rượu nhạt nhớ anh em

Nhớ my giăng thấp qua khe ni

Bom đạn lin tu chụp trn đầu

       Về đy chạnh nhớ đồi nhớ ni

Nhớ về Tn Cảnh - nhớ Pleiku

Charlie - c nghĩa l ly biệt

Một ci xa xăm - rất ngậm ngi.

 

Nguyễn Đng Giang