Tháng Tư th́ thầm

  

Tháng tư tới, ta thầm tự tĩnh

Thấy tâm ta thổn thức tự t́nh

Thầm tiếc tuổi trôi theo thời thế

Tan tác thân trai thật tội t́nh

 

Thôi th́ từ thưở ta từ tạ

Trốn tránh t́nh trời, tổ tiên ta

Tuổi thơ tận tiệt, t́nh thương thiếu

Thấy thấu tâm tư tiếc tuổi tàn

 

Tháng tư tới, thương thời tiền tuyến

Thân ta trấn thủ trên triền Thượng

Tuy thật thảm, tứ thời thiếu thốn

T́nh thật t́nh, toàn thể thân thương

 

Thôi th́ thấm thoát tháng Tư tới

Thoang thoáng trong trời tiếng thở than

Tổ tiên trầm tĩnh tùy thời thế

Thù tạo thương tâm, thù tự tàn

 

Tháng tư tới, tâm t́nh tự thú

Thương thật thương t́nh tự tháng tư

Từ trong thanh thoát tâm thành thật

Thầm tạ t́nh Trời, tự tiến tu!

 

td. nqh 4/04