Thấy Trong Hoa Cỏ

Nghe trong Hoa Cỏ

 

Ở trong cỏ, ở trong hoa

em ơi con nhện m la bởi em

những đường tơ chẳng giăng thm

bởi trong vũ trụ buồn tnh lối về...

anh, người lnh trận sơn kh

một hm bỗng thấy bốn bề tịch liu

em ơi! đ một chiều

sng ngưng, gi lặng, đu hiu ni rừng!

 

Rồi th tất cả mnh mng

rồi th tất cả l dng lệ tun!

 

Em v hnh ảnh Qu Hương

cng cu ước nguyện, giữa đường tan hoang

thấy trong từng vệt nắng vng

mu tanh từng đống xương tn tạ bay

rừng xanh l cỏ chen dy

hoa mai nở, rụng, rơi, đầy Việt Nam

anh hn cy sng ni thầm

một cu từ giả những tầm đạn xưa...

 

By giờ...

trong gi c mưa

em ơi! c biết anh vừa ra sao?

hnh như con nhện mới lao

đường tơ cuối cuộn lời cho Nước Non

đường xa hết tiếng cu gin

nghe trong hoa cỏ tiếng buồn tỉ t

một mai, em sống, em về

cắm cho anh với, bn lề, nn nhang...

 

Trần Vấn Lệ