ThaiDuong-Jupiters 530

Xuân Yêu

Home | Our Purpose | 530-List | 530-history | Stories/poems | Members Page | The Road | Picture Gallery | Links

AI CHO M̀NH HƯỞNG MÙA XUÂN

 

ĐEM DUYÊN ĐỔI LẤY NHỮNG VẦN THƠ YÊU

 

 

AI biết xuân này ta nhớ ai

Ai mang xuân đến nỗi u hoài

Ai người tri kỷ t́m đâu tá

Ai hẹn xuân về gợi nhớ ai

 

 

CHO ta gom hết những xuân sầu

Cho đời giảm bớt cảnh thương đau

Cho ai hâm nóng t́nh ly cách

Cho ấm xuân về vẫn có nhau

 

 

M̀NH chờ xuân đến măi không thôi

Ḿnh mang khắc khoải trong tim tôi

Ḿnh thương xuân ấm bên thềm ngọc

Ḿnh nhớ xuân cười đậm nét môi

 

 

HƯỞNG mấy xuân chưa thỏa thích ḷng

Hưởng hồn xuân nhẹ măi cầu mong

Hưởng xuân thật đẹp ngàn hoa thắm

Hưởng vẹn xuân t́nh thỏa thích không?

 

 

MÙA trước xuân hành thanh thoát chưa

Mùa sau xuân cảm thức không chừa

Mùa xuân thương phát t́nh nhân loại

Mùa đến xuân về lắm khách ưa

 

 

XUÂN đến dân Nam đâu biết xuân

Xuân buồn chinh chiến loạn tưng bừng

Xuân tŕnh Thượng Đế giùm dân Việt

Xuân ngắm cờ nêu bước ngập ngừng

 

 

ĐEM tơ xuân giăng khắp ngả đường

Đem hồn xuân dệt rắc muôn phương

Đem t́nh xuân tặng đàn em nhỏ

Đem hết xuân lành khắp quê hương

 

 

DUYÊN phước ai hay ở kiếp này

Duyên may đạt pháp thoát trả vay

Duyên t́nh thế sự luôn xoay chuyển

Duyên nợ trần gian thoáng gió bay

 

 

ĐỔI danh th́ chẳng khá ǵ nhiều

Đổi cả thuần phong lắm trớ trêu

Đổi đời vẫn giữ t́nh quê Mẹ

Đổi được t́nh Trời hết trớ trêu

 

 

hoa.jpg

hoa-xuan.jpg

 

 

 

LẤY Bi làm gốc sửa tâm linh

Lấy Trí an bài việc phải minhTribune Libre 

Lấy Dũng rèn trui tài đức chí

Lấy Ḥa học nhẫn chẳng chê khinh

 

 

NHỮNG xuân chiến thắng sử lưu danh

Những vị v́ dân cái thế anh

Những tuồng tại thế đều giả ảo

Những tích lưu đời dạy chúng sanh

 

 

VẦN yêu, yêu trọn cả muôn đời

Vần ghét không tha khổ một đời

Vần say tục lụy bao giờ tỉnh

Vần hướng về KHÔNG sướng đời đời

 

 

THƠ đời thơ đạo vẫn thơ yêu

Thơ rải ngàn phương nước thủy triều

Thơ gieo t́nh đẹp cho muôn loại

Thơ đưa hồn viếng cơi cao siêu

 

 

YÊU lắm yêu hoài lúc xuân sang

Yêu thương nhân thế khổ vô vàn

Yêu chân thiện mỹ t́nh bát ngát

Yêu măi Việt Nam giống da vàng.

 

 NQH

 

lotus.jpg

hoasen2.jpg

                                
                                    Thai Duong 530 Fighter Squaron, A-1 Skyraiders, Cu Hanh-Pleiku Air Base, Vietnam