ThaiDuong-Jupiters 530

Members Page


Home
Our Purpose
530-List
530-history
Stories/poems
Members Page
The Road
Picture Gallery
Links

We hope to use this page to keep members updated on each other and on the latest happenings within the family of Thai Duong 530.

On Labor Day weekend, 8/30 - 9/1/2003, about 15 former TD-530 pilots and their family came to Clearwater, FL., for a reunion at TD Nguyen Phuoc Thanh's home. It was very nice and emotional gathering. We had a lot of good foods which were provided by our hosteses and TD01 Bach Dien Son's family. We also had lots of laughters from listening to our two famous stand-up comedians- Pham Minh Xuan (Xuan Mui Do) and Truong Minh An (An Cui). Thank you all for those memorable times.
Please go to Picture Gallery for the photos of this special occasion.

Eichhornia crassipe
 
Hoa Luc Binh


   Vùng nước trong

 

Nao nức đường bay đến Tampa

Xôn xao trăm mối ngàn dặm xa

Hai tám năm dài không gặp bạn

Ai ngờ tái ngộ tại Tampa

 

Vùng nước trong xanh biển mặn mà

Nâng cao thương nhớ bạn và ta

Trời nắng mây cao như mừng rỡ

Thái Dương tái ngộ hội chung nhà

 

Tay bắt mặt mừng tâm hớn hở

Thân thương giao cảm hiện chan ḥa

Cười vang thanh thoát tâm ḥa điệu

Cứ ngỡ ngày xưa mới hôm qua

 

Chén tạc chén thù ly nâng cụng

Chúc nhau sức khỏe măi c̣n sung

Kỷ niệm vàng son vùng thức dậy

Tây Nguyên trấn thủ Thái Dương hùng

 

Mặc niệm những người xưa đă khuất

Vinh danh phi sĩ tận nghĩa trung

Tam Biên lừng lẫy đời chiến sĩ

Thương tiếc người xưa đến khôn cùng

 

Thấm thoát ngày vui thoáng qua mau

Chia tay lưu luyến măi về sau

Khuyên nhau giữ ǵn tâm thể khỏe

Thung Lũng Hoa Vàng sẽ gặp nhau

 

Thái Dương t́nh nghĩa đậm màu

Thân thương giữ măi ngày sau vẫn c̣n!

 

                                                TD. NQH

Vùng nước trong (Clearwater, Tampa, FL)

Thung Lũng Hoa Vàng (San Jose, CA)

 The next reunion will be held on ...?

530tampa.jpg
The first reunion at TD Nguyen P. Thanh's home In Clearwater, Florida

Let us know if there are any events or updates you would like to share with fellow members.

 ThaiDuong 530 Fighter Squadron, A-1 Skyraiders, Cu Hanh-Pleiku Air Base, Vietnam