ThaiDuong-Jupiters 530

Home | Our Purpose | 530-List | 530-history | Stories/poems | Members Page | The Road | Picture Gallery | Links
Le Thuan Loi

- Ngày sinh: 14 tháng 4 năm 1944
- Sinh quán Hà Đông
- Nhập ngũ: 20 tháng 1 năm 1964
- Số quân: 64/600721
- Qúa tŕnh: Măn khoá Language USAF Lackland AFB 7-1965. Măn khoá Navy Preflight Pensacola 8-1965. Măn khoá T-34 NAS Saufley Field 10-1966. Măn khóa T28 US Navy Naval Air Basic Training 5-1966. Măn khóa A-1 Hurburt Field, FL 4-1967. Phục vụ tại Phi Đoàn Khu Trục 530 SĐ6KQ 1970-1972. Phục vụ tại Phi Đoàn Khu Trục 514 SĐ3KQ 1972-1975.
- Chức vụ cuối cùng: Thiếu Tá Sĩ Quan An Phi
- Gia cảnh: Lập gia đ́nh năm 1970, có 4 con: 3 gái, 1 trai. Hai cháu nội 7 và 3 tuổi.
- Hiện đang sinh sống ở thành phố San Jose miền Bắc California và làm việc cho hăng Hewlett Packard.

leloi-1.jpg

leloi-2.jpg

leloi-3.jpgThai Duong 530 Fighter Squadron, A-1 Skyraiders, Cu-Hanh-Pleiku Air Base, Vietnam